Home

DGA Network Zuid is een club van ondernemers bestaande uit DGA's.

 

DGA Network Zuid beoogt een netwerk club te zijn voor kennis- en informatie-overdracht en voor informeel ondernemerscontact. Tijdens elke bijeenkomst zal een actueel onderwerp besproken worden dat leeft binnen de ondernemerswereld. Het interactieve element - oftewel de samenspraak tussen informaten en toehoorders - is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Tijdens het informele gedeelte kunnen de diverse ondernemers elkaar en elkaars bedrijven beter leren kennen. Zo ontstaat een ongedwongen relatienetwerk dat heel stimulerend kan werken.

 

Minimaal zesmaal per jaar vindt een DGA Network Zuid bijeenkomst plaats in Shique de Luxe te Schaijk. Over de bijeenkomsten worden de leden ruim van tevoren schriftelijk geïnformeerd.